Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Aktywni w Regionie - Logo.

 Współpraca i budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną jest od wielu lat ważnym elementem misji i działalności biznesowej Grupy Górażdże. Aby wzmocnić i jeszcze skuteczniej realizować swoje społeczne zaangażowanie Grupa Górażdże powołała na początku 2012 roku swoją Fundację pod nazwą Górażdże-Aktywni w Regionie. Jej fundatorami są trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa.

Celem  Fundacji  jest stałe wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym na terenach miast i gmin, w których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność produkcyjną.  Aktywni w Regionie realizują swoją działalność  w oparciu o programy grantowe, które definiują preferowane w danym roku kierunki działań oraz określają kryteria i zasady przyznawania darowizn. W okresie trzech lat działalności ( 2012-2014) Fundacja dofinansowała ponad 176 projektów na łączną kwotę 2 mln złotych, głównie w obszarze sportu, kultury, ochrony środowiska i szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

Fundacja Górażdże-Aktywni w Regionie organizuje także własne projekty i akcje społeczne.  Przykładem tych działań jest zainicjowany w 2013 roku Program Wolontariatu Pracowniczego dla pracowników Grupy Górażdże ”Aktywni i Pomocni”  czy organizowany na Opolszczyźnie program pod hasłem "Opolskie Fit- Aktywni w trosce o zdrowie"  popularyzujący aktywny styl życia i zdrowe odżywianie. W 2014 roku Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie z sukcesem zrealizowała program pod hasłem „Pokolenie Plus”, którego celem  była aktywizacja osób powyżej 60 roku życia na wybranych obszarach wiejskich woj. opolskiego.

WIĘCEJ ... www.aktywniwregionie.pl