Certyfikaty

Wytwórnie betonu towarowego Górażdże Beton Sp. z o.o. posiadają udokumentowany i wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04. System Zakładowej Kontroli Produkcji obejmuje swoim zakresem m.in. dobór materiałów, projektowanie składu mieszanki betonowej, sprawdzanie i badania surowców do produkcji, kontrolę maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz kontrolę procedur produkcji i właściwości betonu.

W 2015 r. w wytwórniach Górażdże Beton sp. z o.o. rozpoczął się proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN 206:2014-04. W marcu 2015 r. Akredytowana Jednostka Certyfikująca tj. IMBiTB (Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu) w Warszawie zakończyła audyty certyfikujące w trzech opolskich wytwórniach (WBT Brzezie, WBT Brzeg i WBT Kędzierzyn Koźle) dostarczających mieszankę betonową na budowę nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. IMBiTB pozytywnie ocenił funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji w opolskich wytwórniach i wydał Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Pliki do pobrania