Vademecum Technologa Betonu

Vademecum Technologa Betonu to otwarte wydawnictwo zawierające zbiór podstawowych informacji niezbędnych dla technologa betonu, inwestora oraz użytkownika wyrobów betonowych. Mamy nadzieję, że skorzystają z niego także studenci, projektanci, architekci i inni uczestnicy procesu budowlanego.

Celem autorów jest przekazanie najistotniejszych informacji o składnikach betonu, właściwościach mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu. Zwrócona zostanie także uwaga na pewne zjawiska towarzyszące betonowi i konstrukcjom betonowym w  cyklu życia (korozja, wykwity, rysy i spękania).

Zespół redakcyjny ma nadzieję, iż podjęte przez niego starania pozwolą lepiej poznać podstawowy materiał budowlany jakim jest współczesny beton – nowoczesny i innowacyjny kompozyt  o ciągle nie wyczerpanych możliwościach aplikacyjnych.

Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne i wskazania co do przyszłościowej zawartości Vademecum.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny


 
Vademecum Technologa Betonu - karty do pobrania w formie pliku pdf:
A - SKŁADNIKI BETONU
B - MIESZANKA BETONOWA
B4 - Termika betonu (PDF, 1010.83 KB)
C - STWARDNIAŁY BETON
C3 - Wykwity węglanowe (PDF, 880.61 KB)
D - METODY BADAŃ
E - RODZAJE BETONÓW I ZASTOSOWANIE
E1 - Beton Mrozoodporny (PDF, 346.8 KB)

Izabela Sokołowska

Dział Pełnomocnika Zarządu ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże
Tel.: 
+48 77 777 8816
Górażdże Cement SA
ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska

Pliki do pobrania