Quarry Life Award 2016

Już po raz trzeci firma HeidelbergCement organizuje w ponad 20 krajach na całym świecie konkurs Quarry Life Award – naukowo-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalni surowców mineralnych. 

Właśnie dobiega końca pierwszy etap tegorocznej edycji konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca br. Już w kwietniu br. należące do koncernu HeidelbergCement kopalnie odkrywkowe ponownie otworzą się na badania, a studenci i naukowcy otrzymają niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w projekcie, który w realny sposób przyczynia się do zwiększenia wartości ekologicznej oraz edukacyjnej miejsc wydobycia surowców mineralnych.

QLA etap po etapie
W Polsce organizatorem konkursu jest Grupa Górażdże, należąca do koncernu HeidelbergCement. Zasady konkursu pozostają te same co przy poprzednich edycjach. Uczniowie, studenci, absolwenci, naukowcy oraz przyrodnicze organizacje i instytucje mogą składać swoje propozycje projektów na stronie internetowej www.quarrylifeaward.com w terminie do 1 marca 2016 r. W kolejnym etapie jury krajowe wybierze pięć najlepszych projektów badawczych, które w okresie od kwietnia do września 2016 będą realizowane w czterech kopalniach Grupy Górażdże. Są to dwie kopalnie wapienia na Opolszczyźnie: „Strzelce Opolskie” oraz „Górażdże”, a także dwie kopalnie kruszyw: KSM „Ruda” (woj. śląskie) oraz KSM „Nowogród Bobrzański” (woj. lubuskie). Szczególowe opisy wszystkich kopalń dostępne są na stronie www.quaarrylifeaward.pl

Kategorie konkursowe i nagrody
Do konkursu można zgłaszać projekty indywidualnie lub zespołowo w jednej z pięciu kategorii: „Badania nad gatunkami i siedliskami”, „Zarządzanie bioróżnorodnością”, „Edukacja i podnoszenie świadomości”, „Projekty szkolne” (dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów studiów wyższych I stopnia) oraz w nowej kategorii “Ponad granicami kopalń” (projekty badające wpływ i powiązania kopalni z bioróżnorodnością otaczającego ją terenu). Finał konkursu, połączony z prezentacją wyników prac terenowych oraz zaleceniami dotyczącymi ochrony bioróżnorodności w kopalniach, odbędzie się jesienią 2016 r.
Wszystkie pięć projektów wyróżnionych w ramach edycji krajowych weźmie udział również w konkursie na szczeblu międzynarodowym. Każdorazowo projekty będą oceniane pod kątem: innowacyjności, wykonalności (szans realizacji), wartości dodanej, zaangażowania uczestników oraz walorów edukacyjnych. Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody pieniężne. Na szczeblu krajowym przyznane zostaną nagrody w wysokości 1 500, 3 000 oraz 5 000 EUR. Pula nagród międzynarodowych wynosi 80 000 EUR: 5 nagród po 10.000 EUR w każdej z 5 kategorii i nagroda główna dla najlepszego projektu trzeciej edycji w wysokości 30.000 EUR.

Dlaczego warto?
Quarry Life Award to niepowtarzalna szansa, która łączy w sobie możliwość rozwijania własnych zainteresowań z popularyzacją nauki, oferując zarazem możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla prowadzonych inicjatyw naukowych,  O tym, że warto wziąć udział w konkursie, świadczą również wyniki poprzedniej edycji, w której ogromny sukces i główną nagrodę na szczeblu międzynarodowym (30 000 euro) zdobyło Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX z Wrocławia, nagrodzone za projekt ochrony płazów i gadów w Kopalni Wapienia „Górażdże”.
Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.quarrylifeaward.com

Małgorzata Dąbrowska

Koordynator Quarry Life Award
Tel.: 
77 777 81 06
Górażdże Cement SA
ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska

Lokalizacje

Klikając zaznaczenie otrzymasz więcej informacji