System Dystrybucji Energii Elektrycznej (OSD)

Strona zawiera informacje i instrukcje dla firm zainteresowanych odbiorem energii elektrycznej z Górażdze Cement SA.
Dane kontaktowe osób upoważnionych do uzgodnień i wymiany informacji w zakresie Systemu Dystrybucji Energii Elektrycznej 

Marcin Reinert - Kierownik Warsztatu Elektrycznego, 
tel.77/ 777 84 50, Fax: 77/ 777 85 73 e-mail:  marcin.reinert@gorazdze.pl  

Marcin Rabenda - Specjalista.ds Energii i OSD, 
tel. 77/ 777 84 62, Fax: 77/ 777 85 73 e-mail: marcin.rabenda@gorazdze.pl
Górażdże Cement S.A, Chorula, ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże, Warsztat Elektryczny.

Na podstawie art. 40. Ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w dniu 14.10.2016, przedsiębiorstwo energetyczne Górażdże Cement SA, na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Górażdże Cement SA, na okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym.

Proces konsultacji projektu IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Górażdże Cement S.A., jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.
Górażdże Cement S.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.
Uwagi należy zgłaszać w terminie od 10 do 23 maja 2017r. w podany niżej sposób:

  1. na adres poczty elektronicznej:
    marcin.rabenda@gorazdze.pl
    marcin.reinert@gorazdze.pl
  2. faksem pod numer: +48 77 777 85 73

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.
Zarząd Górażdże Cement S.A.

Instrukcja IRiESD – obowiązuje od 30.05.2017

Zbiór praw konsumenta

Dostępne moce, przyłączone źródła

Taryfa

 Dokumenty - wzory umów

Wzór - Umowa kompleksowa (DOCX, 106.36 KB)

GUD

Wzór - GUD (DOCX, 103.18 KB)
Zestawienie GUD (PDF, 34.02 KB)
GUD Załącznik nr 2 (DOC, 140 KB)
GUD Załącznik nr 3 (DOC, 149.5 KB)
GUD Załącznik nr 4 (DOC, 75.5 KB)
GUD Załącznik nr 5 (DOC, 85.5 KB)
GUD Załącznik nr 7 (DOC, 81.5 KB)

Operator Systemu Dystrybucji

Decyzja URE (PDF, 238.24 KB)
Kontakt OSD (DOC, 38 KB)

Struktura paliw i nośników energii

Wskaźniki jakościowe

 Instrukcja IRiESD - obowiązuje do 30.05.2017

Instrukcja IRiESD cz.1 (PDF, 369.24 KB)
Instrukcja IRiESD cz.2 (PDF, 3.57 MB)
Instrukcja IRiESD cz.3 (PDF, 903.7 KB)
Raport OSD (PDF, 189.65 KB)