Cement PROFI 32,5

Cement Profi 32,5c.

PROFI 32,5 (cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R - NA)
Cement PROFI 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-S 32,5R-NA jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz wymagania normy PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".

Zastosowanie:
 • wykonywanie wieńców, stropów, fundamentów,

 • produkcja betonu zwykłego klasy C 8/10 - C 30/37,
 • produkcja prefabrykatów (bloczki betonowe ścienne i fundamentowe, pustaki stropowe),
 • wykonywanie wylewek i jastrychów wewnątrz oraz na zewnątrz budynków,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • chudy beton na podbudowy,
 • stabilizacja gruntu.

Efekty stosowania cementu PROFI 32,5:

 • wysoka odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną,
 • bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • niski skurcz.

Cement PROFI 32,5 jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT SA w workach 25 kg na paletach ofoliowanych.

Okres gwarancji na cement PROFI 32,5 wynosi 120 dni od daty umieszczonej na worku.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT SA”.
 

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu PROFI 32,5 do pobrania w formie pliku pdf: