24. Maj 2018

Górażdże wyróżnione w VII edycji Listków CSR „Polityki”

Górażdże Cement SA została doceniona  jako firma społecznie odpowiedzialna. W tym roku już  po raz kolejny Górażdże znalazły się w prestiżowym gronie firm wyróżnionych Listkami CSR Polityki 2018.

To już siódma edycja rankingu firm społecznie odpowiedzialnych, którą tygodnik "Polityka" przeprowadza wspólnie z firmą doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu wśród największych polskich firm. Tak jak w poprzednich edycjach, ranking bazował na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu obszarach: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Górażdże Cement SA znalazła się w gronie lauratów wyróżnionych Srebrnym Listkiem.  

W tegorocznej edycji rankingu uczestniczyło 115 polskich firm.