Zaprawa Murarska Górażdże

Zaprawa murarska nowe.

Przeznaczenie: 

Zaprawa Murarska Górażdże zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny z cegieł, pustaków oraz innych materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Właściwości: 

Gotowa, sucha mieszanka. Łatwa i wygodna w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością.

Dane techniczne:

  • Gęstość w stanie suchym ok. 1,8 g/cm3
  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 5 MPa
  • Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm
  • Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg
  • Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
  • Czas dojrzewania ok. 5 minut
  • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 3 godzin
  • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Produkt zgodny z  EN 998-2 „ Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska”. 

Dokumenty dotyczące Zaprawy Murarskiej Górażdże
Karta techniczna (PDF, 117.9 KB)
Karta charakterystyki (PDF, 613.93 KB)
 

Dokumenty arichiwalne dotyczące Zaprawy Murarskiej Górażdże

Pliki do pobrania

Gdzie kupić?

Wszystkie produkty posiadają znak jakości "Pewny Cement", dzięki któremu mają Państwo pewność, że kupiony materiał spełnia najwyższe normy i specyfikacje techniczne dotyczące parametrów cementu.