Zaprawa Tynkarska Górażdże

Zaprawa tynkarska nowe.

Przeznaczenie:

Zaprawa Tynkarska Górażdże jest zaprawą cementowo-wapienną, przeznaczoną do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych. Podłożami dla zaprawy mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, z elementów z betonów lekkich. Nadaje się zarówno do wykonywania tynków jedno- jak i wielowarstwowych.

Właściwości:

Gotowa, sucha mieszanka po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i przyczepności do podłoża. Mrozo- i wodoodporna.

Dane techniczne:

  • Klasyfikacja zaprawy wg EN 998-1 - Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP
  • Gęstość w stanie suchym ok. 1,8 g/cm3
  • Maksymalna średnica kruszywa: 1,25 mm
  • Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 4 litry/25 kg
  • Minimalna grubość warstwy: 8 mm
  • Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
  • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia  +20°C): ok. 3 godzin
  • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Produkt zgodny z EN 998-1 „Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska”. 

Dokumenty dotyczące Zaprawy Tynkarskiej Górażdże
Karta techniczna (PDF, 119.62 KB)
Karta charakterystyki (PDF, 610.69 KB)

Dokumenty archiwalne dotyczące Zaprawy Tynkarskiej Górażdże

Pliki do pobrania

Gdzie kupić?

Wszystkie produkty posiadają znak jakości "Pewny Cement", dzięki któremu mają Państwo pewność, że kupiony materiał spełnia najwyższe normy i specyfikacje techniczne dotyczące parametrów cementu.