InfraBet Drogowy

Wszystkie drogi projektowane są na określony czas użytkowania. Przeważnie okres ten wynosi 20 lat dla nawierzchni bitumicznych, a 30 dla nawierzchni betonowych. Jednak w praktyce okres użytkowania dróg asfaltowych, bez remontów, nie przekracza 10 lat, a nawierzchnia betonowa z powodzeniem może być eksploatowana 50 lat i dłużej.
Uzyskanie wysokiej jakości nawierzchni betonowej (nawierzchni drogowych, lotniskowych, przemysłowych) wymaga odpowiedniego zaprojektowania i wykonania mieszanki betonowej, a co za tym idzie doboru dobrej jakości składników.
Podczas układania nawierzchni oraz po jej ułożeniu beton wymaga szczególnej ochrony i starannej pielęgnacji. Ma ona na celu osiągnięcie dużej wytrzymałości oraz eliminację pęknięć.

Wymagania stawiane betonom nawierzchniowym:

 • uwzględnienie klasy ekspozycji XF4 (agresywne oddziaływanie zamrażania/odmrażaniana na beton przy silnym nasyceniu wodą środkami odladzającymi lub wodą morską)
 • uwzględnienie agresji wywołanej ścieraniem XM
 • minimalna klasa wytrzymałości betonu C 30/37
 • maksymalne w/c = 0,45
 • kruszywo zgodne z PN-EN 12620 o odpowiedniej odporności na zamrażanie/odmrażanie
 • minimalna zawartość powietrza 4% (beton mrozoodporny)
 • nasiąkliwość do 5%
 • wodoszczelność min. W8 i mrozoodporność min. F150

Zalety nawierzchni betonowych:

 • duża zdolność do przenoszenia obciążeń (nawet obciążeń punktowych)
 • brak zjawiska koleinowania
 • dobra nośność
 • wysoka odporność na odkształcenia w całym zakresie temperatur
 • jasny kolor (poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukcja kosztów oświetlenia)
 • bezpieczeństwo wynikające z dużej przyczepności i szorstkości nawierzchni
 • niskie koszty konserwacji i utrzymania

Obiekty referencyjne:

 • droga lokalna Ujazd – Zimna Wódka
 • A4 – odcinek Zgorzelec – Krzyżowa
 • A2 – odcinek Nowy Tomyśl – Świecko
 

Produkt jest dostępny w zaznaczonych na mapce lokalizacjach. 

 

Tomasz Miler

Koordynator ds. Produktów Specjalnych
Tel.: 
+ 48 77 777 9736
Mob: 
+48 603 765 975

Lokalizacje

Klikając zaznaczenie otrzymasz więcej informacji