Poriment

Nie wymagają dużego nakładu pracy, szybko schną, doskonale izolują i są lekkie – masy wyrównawczo-termoizolacyjne PORIMENT® M i PORIMENT® P usprawnią prace na każdej budowie. Produkowane są w specjalistycznym agregacie mieszającym AERONICER II na miejscu budowy. Charakteryzują się jednorodnością.

Zalety:

  • pompowalność,
  • łatwa zabudowa,
  • szybkie wykonawstwo, mała pracochłonność,
  • krótki okres wysychania.

Główne obszary zastosowania:

  • izolacja termiczna oraz akustyczna,
  • podbudowa dla systemów podłóg pływających,
  • warstwa wyrównawcza przestrzeni belkowych stropów drewnianych oraz stropów gęstożebrowych,
  • warstwa wyrównawcza w systemach ogrzewania podłogowego,
  • wypełnienie przestrzeni międzyrurowych,
  • wypełnienie nisz w gruntach i elementach budowlanych.

PORIMENT® M jest płynnym, lekkim materiałem wyrównawczo-termoizolacyjnym produkowanym z zaczynu cementowego oraz środka pianotwórczego, natomiast PORIMENT® P dodatkowo zawiera w swoim składzie fabrycznie przygotowany granulat styropianowy.

Surowce używane do produkcji lekkich mas wyrównawczo-termoizolacyjnych odpowiadają wymaganiom europejskich norm, a cały proces produkcji wraz z finalnym wyrobem objęty jest systemem zapewnienia jakości (Zakładowa Kontrola Produkcji), co gwarantuje otrzymanie stabilnych parametrów podanych w tabeli poniżej.

PORIMENT® M oraz PORIMENT® P zostały wprowadzone do obrotu na podstawie wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7832/2008 wraz z Aneksem nr 1 do Aprobaty stwierdzającej przydatność tych wyrobów do stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5oC ani wyższa niż 25oC.

Minimalna grubość kładzionej warstwy PORIMENTU to 5cm, która powinna być pokryta warstwą dociskową z jastrychu cementowego bądź anhydrytowego grubości minimum 4 cm .

 

Lp.

Właściwości

Wymagania

PORIMENT® M

PORIMENT® P

1

Wygląd zewnętrzny po zarobieniu wodą

jednorodna szara masa bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych

jednorodna szara masa bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych, z widocznymi gra­nulkami styropianu

2*

Gęstość objętościowa, kg/m3

730 ± 15 %

330 ± 15 %

3

Konsystencja robocza masy w temp., cm

 

34 ± 1

 

32 ± 1

4

Czas zachowania właściwości roboczych, godz.

 

≥ 3,5

5

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach, MPa

 

≥ 0,6

 

≥ 0,3

6

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa

 

≥ 2,0

 

≥ 0,3

7

Stabilność wymiarowa w temp. 80oC (pod obciążeniem 20 kPa), %

 

-

 

≤ 1,0

8

Współczynnik (µ) oporu dyfuzji pary wodnej warstwy o grubości 20 mm

 

10

7

Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła, w temperaturze +10oC W / (m • K)

 

0,125

 

0,085

8

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

-

Bfl-s1

9

Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego stropu wzorcowego ΔLw, dB

-

18 ÷ 24

10

Klasa akustyczna podłogi z zastosowaniem zaprawy

 

-

 

PL 18

* gęstość zależna od wymaganej urabialności

 

Produkt jest dostępny w zaznaczonych na mapce lokalizacjach. 

Tomasz Miler

Koordynator ds. Produktów Specjalnych
Tel.: 
+ 48 77 777 9736
Mob: 
+48 603 765 975

Lokalizacje

Klikając zaznaczenie otrzymasz więcej informacji