Cement portlandzki wapienny biały CEM II/A-LL 42,5N

Cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5N produkowany jest przez CBR S.A. w Belgii i importowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
Cement portlandzki wapienny biały CEM II/A-LL 42,5N spełnia wymagania zawarte w normie EN 197-1 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU BIAŁEGO CEM II/A-LL 42,5N

  • Wysoka wytrzymałość wczesna,
  • Wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
  • Stabilne parametry jakościowe,
  • Wysoki stopień białości

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU BIAŁEGO CEM II/A-LL 42,5N

  • Produkcja białego betonu towarowego,
  • Produkcja betonu architektonicznego,
  • Produkcja ozdobnej galanterii betonowej,
  • Produkcja cementów kolorowych,
  • Produkcja zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement portlandzki wapienny biały CEM II/A-LL 42,5N jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. w workach 25 kilogramowych na paletach ofoliowanych.

Okres gwarancji na cement portlnadzki wapienny biały CEM II/A-LL 42,5N wynosi 180 dni od daty pakowania, która jest nadrukowana na boku worka. W tabeli poniżej przedstawiono sposób oznaczania daty pakowania.

Przkładowe oznaczenie daty pakowania:

16

0097

10

07

15253

Obajśnienie

Rok

Numer partii produckyjnej

Miesiąc

Dzień

Numer worka w partii produkcyjnej

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.

Gdzie kupić?

Wszystkie produkty posiadają znak jakości "Pewny Cement", dzięki któremu mają Państwo pewność, że kupiony materiał spełnia najwyższe normy i specyfikacje techniczne dotyczące parametrów cementu.