Cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 52,5N

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 52,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Głównym składnikiem cementu CEM II/A-S 52,5N jest klinkier portlandzki (80÷94%), granulowany żużel wielkopiecowy (6÷20%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).
Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 - CEM II/A-S 52,5N spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEM II/A-S 52,5N:

 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • wysoka wytrzymałość w okresie normowym (28 dni)
 • wysokie ciepło hydratacji
 • bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych
 • stabilne parametry jakościowe
 • jasna barwa

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEM II/A-S 52,5N:

 • produkcja betonów klas od C 16/20 do C 50/60
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW (klasy > C 50/60)
 • produkcja betonów samozagęszczalnych SCC
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża itp.)
 • produkcja dachówki cementowej
 • wykonywanie konstrukcji i elementów sprężonych
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich
 • produkcja zapraw i betonów barwionych

Cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 52,5N jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM II/A-S 52,5N wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.

Dokumenty dotyczące cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/A-S 52,5N do pobrania w formie pliku pdf:
 

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/A-S 52,5N do pobrania w formie pliku pdf:

Gdzie kupić?

Wszystkie produkty posiadają znak jakości "Pewny Cement", dzięki któremu mają Państwo pewność, że kupiony materiał spełnia najwyższe normy i specyfikacje techniczne dotyczące parametrów cementu.