Certyfikaty Systemów Zarządzania

Górażdże Cement SA spełniają wymagania norm Systemów Zarządzania:
Polityka Zarządzania
Polityka Zarządzania (PDF, 1004.8 KB)
Cykl życia produktu – Deklaracja Środowiskowa Cementu
ISO 9001:2015Certyfikat Systemu Zarządzania - ISO 9001:2015 (PDF,165,66 KB)
ISO 14001:2015Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 14001:2015 (PDF, 165.24 KB)
OHSAS 18001:2007Certyfikat Systemu Zarządzania - OHSAS 18001:2007 (PDF, 155.59 KB)
ISO 17025:2005Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego