Certyfikaty

Wytwórnie betonu towarowego Górażdże Beton Sp. z o.o. posiadają udokumentowany i wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+ A1:2016-12. System Zakładowej Kontroli Produkcji obejmuje swoim zakresem m.in. dobór materiałów, projektowanie składu mieszanki betonowej, sprawdzanie i badania surowców do produkcji, kontrolę maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz kontrolę procedur produkcji i właściwości betonu.

W 2017 r. w wytwórniach Górażdże Beton sp. z o.o. zakończył się  proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN 206+ A1:2016-12.
Akredytowana Jednostka Certyfikująca tj. IMBiTB (Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu) w Warszawie zakończyła inspekcje certyfikujące we wszystkich wytwórniach betonu towarowego spółki Górażdże Beton.

IMBiTB pozytywnie ocenił  funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji w wytwórniach i wydał Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą PN-EN 206+ A1:2016-12 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Pliki do pobrania