Górażdże Cement

Górażdże Cement SA, spółka macierzysta i wiodąca linia biznesowa w Grupie Górażdże jest liderem na polskim rynku cementu. Spółka oferuje szeroki asortyment cementów – są to: cement portlandzki (CEM I), cement portlandzki wieloskładnikowy (CEM II), cement hutniczy (CEM III) oraz cement wieloskładnikowy (CEM V). Dzięki dobrze zorganizowanej sieci dystrybucji produkty firmy dostępne są na terenie niemal całego kraju. Uzupełnieniem oferty handlowej są usługi doradztwa technologicznego w zakresie właściwości i zastosowania cementów i betonu.
Cement produkowany jest w dwóch zakładach: Cementowni Górażdże, zlokalizowanej w Choruli koło Opola i Przemiałowni Ekocem w Dąbrowie Górniczej. W skład majątku spółki wchodzą również dwie kopalnie: Górażdże i Folwark, gdzie wydobywany jest kamień wapienny i margiel – podstawowe surowce do produkcji cementu. W obu zakładach i kopalniach całość procesów produkcyjnych realizowana jest z poszanowaniem środowiska, dbając, by technologia produkcji oraz proces wydobycia surowca były przyjazne dla otoczenia. Troska o środowisko i społeczne zaangażowanie wpisane są w strategię biznesową firmy.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem w Twoim regionie.

Skontaktuj się