Granulowany żużel wielkopiecowy składnikiem cementu i spoiw drogowych