Grupa Górażdże

Grupa Górażdże to lider w krajowej produkcji cementu i jeden z największych w Polsce producentów betonu towarowego i kruszyw. Spółką macierzystą Grupy Górażdże jest firma Górażdże Cement SA, największy w kraju producent cementu.  W połowie lat 90. spółka rozpoczęła inwestowanie w przedsiębiorstwa działające na polskim rynku materiałów budowlanych. W efekcie tych działań Górażdże funkcjonują dziś na rynku jako grupa powiązanych kapitałowo spółek zajmujących się kompleksową produkcją cementu, betonu i kruszyw. Działalność Grupy Górażdże obejmuje trzy linie biznesowe:
Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa.

Spółki Grupy Górażdże to dynamiczne i nowocześnie zarządzane firmy, które umiejętnie łączą rozwój rynkowy i technologiczny z troską o ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialnością. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego HeidelbergCement, spółki Grupy Górażdże stosują międzynarodowe, uznane standardy produkcji i zarządzania, dostarczając na polski rynek materiały budowlane najwyższej jakości.
W 2016 roku wartość obrotów skonsolidowanych Grupy Górażdże wyniosła 1.094 milionów złotych. Spółki Grupy Górażdże zatrudniają około 1200 pracowników.

Struktura własnościowa

Od 22 lipca 1993 roku Górażdże Cement SA jest powiązana kapitałowo z jednym z największych na świecie międzynarodowych koncernów cementowych - HeidelbergCement, który poprzez podmiot zależny CBR Baltic B.V. jest właścicielem 100 % akcji spółki. Górażdże Cement S.A. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 13 474 Sąd Rejonowy w Opolu. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 321.882.040,00 zł i dzieli się na 32.188.204 akcje o wartości nominalnej 10 zł każda.