Kierownictwo Grupy Górażdże

Spółką Górażdże Cement SA, a zarazem grupą kapitałową Górażdże kieruje 5-osobowy zarząd, w składzie którego zasiadają wyłącznie lokalni menedżerowie: prezes, wiceprezes i trzech członków. Każdy z nich pełni również funkcje operacyjne.

Ernest Jelito.
Ernest Jelito - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jacek Połącarz.
Jacek Połącarz - Członek Zarządu, Dyrektor Personalny
Wiesław Adamczyk.
Wiesław Adamczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny
Andrzej Reclik.
Andrzej Reclik - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Czesław Nierzwicki.
Czesław Nierzwicki - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy