Laboratorium Materiałów Budowlanych

Laboratorium Materiałów Budowlanych w Strzelcach Opolskich będące w strukturach Centrum Technologicznego BETOTECH Sp. z o.o. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" w określonym zakresie nr AB 829.

W ramach zakresu akredytacji nr AB 829 wykonujemy badania właściwości takich materiałów budowlanych jak:
1. Beton (więcej >)
2. Cement (więcej >)
3. Popiół lotny (więcej >)
4. Pył krzemionkowy (więcej >)
5. Próbki rdzeniowe z betonu w konstrukcji (więcej >)
6. Podkłady podłogowe (więcej >)
7. Betonowa kostka brukowa (więcej >)
8. Kruszywa do betonu (więcej >)

Poza zakresem akredytacji wykonujemy badania właściwości takich materiałów budowlanych jak:
1. Beton (więcej >)
2. Cement (więcej >)
3. Zaprawy budowlane (więcej >)
4. Kruszywa do betonu (więcej >)
5. Krawężniki betonowe (więcej >) 
6. Betonowe płyty brukowe (więcej >)

 

Ewa Adamczyk

Kierownik Laboratorium Materiałów Budowlanych w Strzelcach Opolskich
Tel.: 
77 777 92 00
Mob: 
+ 48 691 744 109
Faks:: 
77 777 92 05

Damian Dziuk

Z-ca Kierownika Laboratorium
Tel.: 
77 777 92 03
Mob: 
+48 695 056 213
Faks:: 
77 777 9205

Pliki do pobrania