Certyfikaty i pozwolenia

W 2001 roku Górażdże Cement S.A. jako pierwsza firma w polskim przemyśle cementowym uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodny z międzynarodowymi standardami ISO 14001. Udokumentowany system jest gwarancją dla władz i społeczności lokalnej, że działalność firmy przebiega pod kontrolą, w zgodzie z przepisami prawa i wymogami bezpieczeństwa. 

Najważniejszym dokumentem regulującym oddziaływanie Cementowni Górażdże na środowisko jest pozwolenie zintegrowane zgodne z wymogami Prawa Ochrony Środowiska i dyrektywami Unii Europejskiej.  Pozwolenie zintegrowane reguluje kompleksowo wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, ustala dopuszczalny poziom hałasu, warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami oraz inne wymogi w zakresie ochrony środowiska.

Pliki do pobrania