Inwestycje

Cementownia Górażdże już w momencie uruchomienia w 1977 roku była wyposażona w nowoczesne filtry i urządzenia, zapewniające prowadzenie procesu produkcji w sposób bezpieczny dla środowiska. Troska o sprawność tych urządzeń oraz polityka inwestycyjna, polegająca na wprowadzaniu najnowocześniejszych w świecie proekologicznych technologii, są jednym z najważniejszych celów firmy. Utrzymywane od lat wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska stawiają nas w gronie najlepszych i najczystszych cementowni na świecie. 
W ostatnich 10 latach ( 2007-2016) Górażdże Cement S.A. zainwestowały w ochronę środowiska około 136 mln złotych. Najważniejsze inwestycje były związane m.in. z budową instalacji do współspalania paliw alternatywnych, redukcją emisji pyłowo-gazowej oraz obniżeniem poziomu hałasu.  W ostatnich latach  uruchomiono nową instalację do redukcji tlenków azotu z procesu wypału klinkieru, rozbudowano magazyn paliw alternatywnych oraz  zakończono budowę instalacji transportu i dozowania suszonych osadów ściekowych.