Odpowiedzialnie i ekologicznie

Wytwórnie linii biznesowej Górażdże Beton stosują nowoczesne technologie, gwarantujące produkcję wysokiej jakości betonu przy jednoczesnym zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Zakłady posiadają uregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poboru wód podziemnych, odprowadzania ścieków, a także wytwarzania i przetwarzania w procesie produkcji odpadów, jako dodatków surowcowych.

Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, wytwórnie betonu prowadzą następujące działania:

  • Linia produkcyjna każdego zakładu stanowi obieg zamknięty. Oznacza to, że surowce uboczne, powstałe w trakcie produkcji betonu, takie jak woda i beton resztkowy, są ponownie wykorzystywane do produkcji. W tym celu wykorzystuje się urządzenia do recyklingu, pozwalające odseparować kruszywo od zaczynu wodno-cementowego. 
     
  • Wszystkie silosy materiałów sypkich (cementu i popiołów lotnych) wyposażone są w wysokosprawne filtry odpylające, gwarantujące znaczną redukcję zapylenia powstającego podczas napełniania i opróżniania silosów. W celu ograniczenia zapylenia wtórnego oraz emisji niezorganizowanej powszechnym zabiegiem stosowanym na wytwórniach jest zraszanie wodą placów wytwórni oraz zasieków kruszyw.
     
  • Zakłady zlokalizowane na obszarach zabudowy mieszkaniowej wyposażone są w ekrany dźwiękochłonne ograniczające do minimum emisję hałasu.