Odzysk energetyczny odpadów

Podstawowym paliwem stosowanym do opalania pieców w Cementowni Górażdże jest węgiel kamienny. Od 1997 roku zakład stosuje również, podobnie jak większość europejskich cementowni, paliwa alternatywne. Są to grupy odpadów, zawierające energię, lecz nie nadające się do wykorzystania jako surowce wtórne - głównie zużyte opony, rozdrobnione odpady, takie  jak: tworzywa sztuczne, odpady drzewne, z przemysłu gumowego, tekstylia, papier nie nadający się do recyklingu oraz suszone osady ściekowe. 

Odzysk energetyczny odpadów.

W Cementowni Górażdżach pracują obecnie instalacje umożliwiające współspalania całych opon samochodowych, rozdrobionych odpadów i osadów ściekowych. 

Z uwagi na warunki panujące w piecach do wypału klinkieru, czyli bardzo wysoką temperaturę (ok. 1800 - 2000oC), umożliwiającą rozkład wszelkich związków chemicznych, instalacje piecowe cementowni na całym świecie uważane są za najlepsze urządzenia technologiczne, w których w sposób całkowicie bezpieczny i przyjazny dla środowiska można prowadzić odzysk energetyczny odpadów.

Wykorzystując energię zawartą w odpadach, zakład przyczynia się do ich zagospodarowania oraz do ochrony naturalnych zasobów energii.