Prace dyplomowe

Umożliwiamy studentom pisanie prac dyplomowych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktorskich) na podstawie nie poufnych danych dotyczących GG.

Aby umożliwić studentom jak najlepsze przełożenie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas nauki na praktyczne jej wykorzystanie, staramy się tak ustalić tematy pisanych prac, aby dotyczyły one realnych projektów czy aspektów działania naszej spółki. Takie podejście umożliwi studentom bliższe poznanie naszej Grupy oraz lepsze zrozumienie biznesu.

Aplikację dotyczącą pisania pracy dyplomowej na podstawie GG prosimy składać za pośrednictwem poczty na ręce Dyrektora Personalnego. Aplikacja powinna zawierać dane osobowe studenta, kontakt, nazwę uczelni, obrany kierunek studiów, aktualny rok studiów, zakres i/lub temat pracy oraz nazwisko promotora. Informacje te powinny być potwierdzone przez właściwy dziekanat.