DiWa-mix®

DiWa-mix.

Produkt DiWa-mix® jest przeznaczony do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych w budownictwie hydrotechnicznym, melioracyjnym  i geotechnice. Jest szczególnie polecany do izolowania składowisk odpadów i obszarów skażonych po działalności przemysłowej. Gwarantuje trwałe i bezpieczne odcięcie tych stref w procesie jednofazowej ścianki szczelnej. Dzięki swoim właściwościom umożliwia szeroki zakres zastosowania, również w trudnych warunkach gruntowych i wodnych.

Zalety

  • Stała wysoka jakość dzięki selekcji surowców
  • Rozwój receptury dostosowany do wymogów danego projektu
  • Skuteczność sprawdzona i potwierdzona od wielu lat
  • Wysoka odporność na erozję
  • Odporny na działanie dwutlenku węgla/siarczanu rozpuszczającego wapień - dzięki modyfikacjom
  • Bardzo wartościowy materiał budowlany z naturalnych surowców
  • Ciągły rozwój produktów oraz stała kontrola jakości.

DiWa-mix® posiada Aprobatę Techniczną nr AT/18-2009-0041-00 wydaną przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach oraz Atest Higieniczny nr HK/W/0423/02/2009 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Krzysztof Szerszeń

Koordynator ds. Badań i Rozwoju Produktów Geotechnicznych
Tel.: 
77 777 94 15, +48 607260086