Dämmer® - The Original

Dammer.

Dämmer® - The Original jest to specjalna mieszanka, wiążąca hydraulicznie, używana do wypełniania pustek różnego typu. Stosowana jest zwłaszcza na obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych względem użytych materiałów. Do przygotowania tego produktu stosowane są tylko naturalne komponenty i dlatego, w odróżnieniu od wielu innych produktów, został on dopuszczony do stosowania w obszarach objętych ochroną ujęcia wody pitnej dla strefy bezpośredniej (I) i pośredniej (II). Dämmer® - The Original może zostać bez zbędnych dodatków, a jedynie poprzez dodanie wody, wymieszany do płynnej zawiesiny.


Zastosowanie

  • wypełniania nieczynnych systemów kanałowych i rurowych, jak rury gazowe lub wodne, przepustów, tuneli, chodników podziemnych, mostów, zbiorników itp.,
  • wypełniania pustek za obudową (np. pomiędzy obudową a gruntem przy budowie metra, tuneli, przejść podziemnych itp.),
  • naprawy rurociągów metodą Reliningu,
  • iniekcyjne zabezpieczenie rurociągów.
  • wypełniania pustek pod budynkami,
  • zabezpieczania i stabilizacji przewodów wodnych prowadzonych w rurociągach zbiorczych,
  • jako materiał wypełniający i iniekcyjny do wzmacniania podłoża pod fundament, przy spękanych skałach oraz przy żwirowym lub gruboziarnistym podłożu,
  • przy wydobyciu wody, do uszczelniania horyzontów pośrednich i wypełnienia przestrzeni wokół rury wydobywczej.

Krzysztof Szerszeń

Koordynator ds. Badań i Rozwoju Produktów Geotechnicznych
Tel.: 
77 777 94 15, +48 607260086