ThermoCem®

Thermocem.

ThermoCem® jest to spoiwo hydraulicznie wiążące, o podwyższonym przewodnictwie cieplnym, stosowane do wypełniania otworów z pionową sondą geotermiczną. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami stosowanymi do wypełnień, ThermoCem® osiąga dwa razy większe wskaźniki przewodnictwa ciepła (λ = 2,0 W / mK). Zastosowanie tego produktu zapewnia trwałe połączenie z sondą geotermiczną i gwarantuje tym samym optymalne przewodnictwo ciepła między sondą a górotworem. Umożliw również prawidłowe ułożenie sondy w otworze wiertniczym i chroni ją przed punktowym obciążeniem. Prowadzi to do znacznego wzrostu wydajności sondy geotermiczne.
Zastosowanie w składzie ThermoCem® wybranych składników ilastych ma pozytywny wpływ na szczelność i plastyczność otworu z sondą. Pozwala również na izolację horyzontów wodnych przewierconych w trakcie wykonywania otworu wiertniczego. Wybór specjalnych środków wiążących gwarantuje odporność na wszelkiego rodzaju wodę zawierającą siarczany. Ten ekologiczny produkt może być również stosowany w bezpośredniej i pośredniej strefie ochrony ujęcia wody pitnej. ThermoCem® odpowiada wymogom uszczelnień punktów pomiaru jakości wody gruntowej zgodnie z DVGW instrukcja W 121.

Zalety

  • wysokie przewodnictwo ciepła (λ ≥ 2,0 W/m K),
  • łatwe przygotowanie,
  • prosta aplikacja,
  • dobra wydajność (810 kg/m³),
  • stabilność parametrów przygotowanej zawiesiny,
  • optymalne połączenie rur sondy z otaczającym górotworem,
  • wysoka odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie
  • izolacja horyzontów wodnych,
  • stała objętość w procesie twardnienia
  • odporność na agresywne środowisko

Krzysztof Szerszeń

Koordynator ds. Badań i Rozwoju Produktów Geotechnicznych
Tel.: 
77 777 94 15, +48 607260086