System Dystrybucji Energii Elektrycznej (OSD)

Strona zawiera informacje i instrukcje dla firm zainteresowanych odbiorem energii elektrycznej z Górażdze Cement SA.
Dane kontaktowe osób upoważnionych do uzgodnień i wymiany informacji w zakresie Systemu Dystrybucji Energii Elektrycznej 

Marcin Reinert - Kierownik Warsztatu Elektrycznego, 
tel.77/ 777 84 50, Fax: 77/ 777 85 73 e-mail:  marcin.reinert@gorazdze.pl  

Marek Hawrysz - Specjalista.ds Energii i OSD, 
tel. 77/ 777 84 62, Fax: 77/ 777 85 73 e-mail: marek.hawrysz@gorazdze.pl
Górażdże Cement S.A, Chorula, ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże, Warsztat Elektryczny.

Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.492.40.68.2017.MPo z dnia 12 października 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwo energetyczne Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1 - sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Górażdże Cement S.A.

Instrukcja IRiESD – obowiązuje od 9.08.2018r.

Zbiór praw konsumenta

Dostępne moce, przyłączone źródła

Taryfa dystrybucyjna

 Dokumenty - wzory umów

Wzór - Umowa kompleksowa (DOCX, 106.36 KB)

GUD

Wzór - GUD (DOCX, 103.18 KB)
Zestawienie GUD (PDF, 34.02 KB)
GUD Załącznik nr 2 (DOC, 140 KB)
GUD Załącznik nr 3 (DOC, 149.5 KB)
GUD Załącznik nr 4 (DOC, 75.5 KB)
GUD Załącznik nr 5 (DOC, 85.5 KB)
GUD Załącznik nr 7 (DOC, 81.5 KB)

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Decyzja URE (PDF, 238.24 KB)
Kontakt OSD (DOC, 36 KB)

Struktura paliw i nośników energii

Wskaźniki jakościowe

Pliki do pobrania