Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kluczowym obszarem długotrwałej współpracy pomiędzy Grupą Górażdże, a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie jest wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych. Zgodnie z zawartą umową o współpracy umożliwiamy studentom AGH odbywanie praktyk studenckich a absolwentom oferujemy staże zawodowe.
Poprzez wzajemne uzgadnianie tematów prac badawczych i magisterskich promujemy zasadę dwustronnego transferu najnowszej wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami AGH a kluczowymi pracownikami Spółek Grupy Górażdże. W ramach promowania Grupy Górażdże, jako atrakcyjnego Pracodawcy organizujemy liczne spotkania i prezentacje dotyczące działalności biznesowej Grupy. W roku 2007 zorganizowaliśmy „Dzień Otwarty Górażdże w AGH”. Zainteresowanym grupom naukowym i studentom AGH udostępniamy także nasze Laboratorium Materiałów Budowlanych w Strzelcach Opolskich gdzie na najnowocześniejszej aparaturze pomiarowej mogą wykonywać swoje badania naukowe.