Zaprawy

Gotowy do użycia produkt dostarczany prosto na plac budowy – zaprawy murarskie oferowane przez Górażdże Beton to wygoda, oszczędność czasu i gwarancja najwyższej jakości.
Surowce do produkcji zapraw są dozowane wagowo wg zatwierdzonej receptury technologicznej, a dane z produkcji są rejestrowane w systemie sterującym wytwórni, co pozwala dostarczać klientowi wyrób najwyższej jakości o stabilnych parametrach technicznych.

Podstawowe parametry techniczne produkowanych zapraw zgodnie z PN-EN 998-2:

Klasa wytrzymałości na ściskanie:G (ogólnego przeznaczenia)
Konsystencja:180-220 mm
Czas zachowania właściwości roboczych:2160 min
Wytrzymałość na ściskanie:Klasa M5 ,M10 , M15
Początkowa wytrzymałość na ścinanie:0,15 N/mm2 (wart. tab.)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10 dry):1,17 W/mK (wart. tab.)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej:μ 15/35 (wart. tab.)
Gęstość w stanie suchym stwardniałej zaprawy:1950 kg/m3 (±10%)
Absorpcja wody:0,50 kg / (m2*min0,5)
Zawartość chlorków:<0,1 % Cl
Reakcja na ogień:Euroklasa A1
 

Produkt jest dostępny w zaznaczonych na mapce lokalizacjach. 

Tomasz Miler

Koordynator ds. Produktów Specjalnych
Tel.: 
+ 48 77 777 9736
Mob: 
+48 603 765 975

Pliki do pobrania

Lokalizacje

Klikając zaznaczenie otrzymasz więcej informacji