Zarząd Górażdże Beton sp. z o.o.

Wojciech Hałat - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Artur Golda              - Członek Zarządu
Adam Leja                - Członek Zarządu
Jacek Żabski             - Członek Zarządu

 

Górażdże Beton Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000051234
NIP 631-19-07-461
REGON 273316094
kapitał zakładowy
181.576.000,00 PLN