Nasze cele

Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważnym elementem strategii biznesowej Grupy Górażdże i koncernu HeidelbergCement. Opieramy naszą działalność na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Nieustannie pracujemy nad minimalizowaniem naszego oddziaływania na środowisko i rozsądnie gospodarujemy naturalnymi zasobami, które stanowią podstawę naszej działalności ekonomicznej. Jako firma społecznie odpowiedzialna działamy w celu stworzenia bezpiecznych miejsc pracy dla naszych pracowników, a także dbamy o dobre relacje z sąsiadami naszych zakładów, biorąc aktywny udział w życiu społeczności lokalnych.

Główne założenia w zakresie realizacji strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy HeildelbergCement zostały zdefiniowane w dokumencie Zobowiązania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Sustainability Commitments 2030 ). Jest to program, który określa najważniejsze cele i zobowiązania długoterminowe koncernu HeidelbergCement w sześciu obszarach:

  •  Napędzanie potencjału gospodarczego i innowacji
  •  Osiągnięcie doskonałości w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
  •  Ograniczenie wpływu na środowisko
  •  Prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym   
  •  Bycie dobrym sąsiadem
  •  Zapewnianie Zgodności i budowanie Przejrzystości

W oparciu o dokument Sustainability Commitments 2030,  dla każdego z sześciu w/w obszarów zostały opracowane szczegółowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla Grupy Górażdże.

Andrzej Losor

Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: 
+48 77 777 8804
Mob: 
+ 48 693 43 76 53
Górażdże Cement SA
ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska

Pliki do pobrania