Wylewka Betonowa Górażdże

Wylewka betonowa nowe.

Przeznaczenie:

Wylewka Betonowa Górażdże przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych oraz warstw dociskowych podkładowych, kształtujących spadek wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również na tarasach i balkonach. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych, warstwach paroizolacjilub izolacji przeciwwilgociowej oraz na izolacjach termicznych i akustycznych. Nadaje się do wykonywania podkładów z ogrzewaniem podłogowym. Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie, takie jak: fundamenty, nadproża, schody, stropy - po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o dużej wytrzymałości na obciążenia.

Właściwości:

Gotowa, sucha mieszanka po zarobieniu wodą charakteryzuje się plastycznością oraz dobrą przyczepnością, co czyni ją wyrobem o uniwersalnym zastosowaniu. Łatwość przygotowania masy oraz jej parametry robocze powodują, że jest materiałem bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym.

Dane techniczne:

  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 16 MPa
  • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4 MPa
  • Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm
  • Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg
  • Minimalna/maksymalna grubość warstwy: 20 mm/50 mm
  • Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
  • Czas dojrzewania ok. 5 minut
  • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia  +20°C): ok. 1 godziny
  • Możliwość wchodzenia przy temperaturze około 20°C: po około 48 godzinach

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Dokumenty dotyczące Wylewki Betonowej Górażdże
Karta techniczna (PDF, 120.34 KB)
Karta charakterystyki (PDF, 602.66 KB)

Pliki do pobrania

Gdzie kupić?

Wszystkie produkty posiadają znak jakości "Pewny Cement", dzięki któremu mają Państwo pewność, że kupiony materiał spełnia najwyższe normy i specyfikacje techniczne dotyczące parametrów cementu.