HeidelbergCement na świecie

Z przychodami na poziomie 13,5 mld Euro w 2015 r., HeidelbergCement jest jednym z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. W 60 krajach marka HeidelbergCement jest synonimem kompetencji i jakości. Około 63 tysięcy pracowników zatrudnionych w 3000 zakładów gwarantuje każdego dnia, że nasza dewiza "for better building" tętni życiem.
Główna działalność koncernu obejmuje produkcję i dystrybucję cementu i kruszyw, dwóch podstawowych surowców do produkcji betonu. Podstawową ofertę asortymentową uzupełniają  działania związane z produkcją betonu towarowego, wyrobów betonowych i prefabrykatów betonowych. W niektórych krajach koncern zajmuje się też produkcją asfaltu i takich materiałów budowlanych jak: cegły, dachówki, wapno lub cegły wapienno-piaskowe. Ponadto HeidelbergCement oferuje usługi w zakresie światowego handlu cementem i węglem drogą morską.

Produkcja cementu charakteryzuje się wysoką energochłonnością oraz intensywnym zużyciem surowców. Dlatego też swój długoterminowy sukces HeildelbergCement buduje w oparciu o zrównoważone praktyki biznesowe. Obejmują one takie obszary jak: zapewnienie dostępu do złóż surowców, wydajne i innowacyjne procesy produkcyjne, rozwój nowych produktów oraz wykorzystania alternatywnych surowców oraz paliw. HeidelbergCement prowadzi również aktywne działania na rzecz promocji biologicznej różnorodności na terenach swoich kopalni.