Dokumentacja archiwalna

Niniejsza strona zawiera dokumentację archiwalną dotyczącą produktów Górażdże Cement S.A.  min. deklaracje właściwosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodności itp.
 

Cement EKO 22,5

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu EKO 22,5 do pobrania w formie pliku pdf:

Cement hutniczy CEM III/A 52,5N-NA

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu CEM III/A 52,5N-NA do pobrania w formie pliku pdf:

Maciej Batog

Koordynator ds. Badań i Rozwoju
Tel.: 
+48 77 777 8818
Mob: 
+48 695 056 214

Katarzyna Synowiec

Koordynator ds.Marketingu Technicznego i Szkoleń
Tel.: 
+48 77 777 8814
Mob: 
+48 691 170 398
Górażdże Cement SA
ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska