Nasze cele

Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważnym elementem strategii biznesowej Grupy Górażdże i koncernu HeidelbergCement. Opieramy naszą działalność na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, ekologicznym i społecznej odpowiedzialności. Tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów, pracowników, kontrahentów i akcjonariuszy. Nieustannie pracujemy nad minimalizowaniem naszego oddziaływania na środowisko i rozsądnie gospodarujemy naturalnymi zasobami, które stanowią podstawę naszej działalności ekonomicznej. Jako firma społecznie odpowiedzialna działamy w celu stworzenia bezpiecznych miejsc pracy dla naszych pracowników, a także dbamy o dobre relacje z sąsiadami naszych zakładów, biorąc aktywny udział w życiu społeczności lokalnych.

Główne założenia w zakresie realizacji strategii Zrównoważonego Rozwoju zostały zdefiniowane w dokumencie Cele Zrównoważonego Rozwoju 2020. Jest to program, który określa najważniejsze cele i zobowiązania długoterminowe koncernu w sześciu obszarach:

  •  Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
  •  Ochrona bioróżnorodności
  •  Zrównoważone budownictwo
  •  Stosowanie odpadów i paliw aternatywnych
  •  Ochrona klimatu
  •  Redukcja innych oddziaływań na środowisko

Andrzej Losor

Główny Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji
Tel.: 
+48 77 777 8804
Mob: 
+ 48 693 43 76 53
Górażdże Cement SA
ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska

Pliki do pobrania