5. luty 2018

Zmiany personalne w organizacji służb sprzedaży Grupy Górażdże

Z dniem 1 lutego br. wprowadzono znaczące zmiany w  organizacji służb sprzedaży w trzech liniach biznesowych Grupy Górażdże. Największe zmiany organizacyjne i personalne wprowadzono w linii Górażdże Beton.

Stanowisko Dyrektora Sprzedaży Górażdże Beton sp. z o.o. objął z dniem 1 lutego 2018 Tomasz Labocha, który dołączył do Grupy Górażdże w 2016 roku i dotychczas pełnił obowiązki dyrektora ds. klientów kluczowych. Funkcję Dyrektora ds. Klientów Kluczowych objął z kolei Adam Leja, który pracuje w Górażdżach od 2015 r. 

W linii Górażdze Kruszywa utworzono nowe stanowisko Dyrektora Sprzedaży, który będzie zarządzał zespołem czterech przedstawicieli terenowych. Stanowisko to z dniem 1 lutego br. objął nowo zatrudniony w Grupie Górażdże Wojciech Kupper,  który jest menadżerem sprzedaży z bogatym doświadczeniem handlowym w sektorze drogowym i budownictwa kubaturowego.  

W linii cement, stanowisko Dyrektora Sprzedaży powierzono Marcinowi Sokołowskiemu, pełniącemu do tej pory funkcję szefa sprzedaży cementu luzem. Z kolei obowiązki Szefa Sprzedaży Cementu Luzem przejął Jacek Grabski, który zajmował do tej pory stanowisko regionalnego koordynatora sprzedaży cementu luzem .