Seku-mix®

Seku-mix zdjęcie.

Produkt Seku-mix® jest przeznaczony do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych w budownictwie wodno-melioracyjnym i geotechnice. Może być stosowany do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych, grobli, wykopów budowlanych itp.
 


Zalety

  • Stała wysoka jakość dzięki selekcji surowców
  • Skuteczność sprawdzona i potwierdzona od wielu lat
  • Bardzo wartościowy materiał budowlany z naturalnych surowców
  • Własny rozwój produktów oraz stała kontrola jakości

Seku-mix® posiada Aprobatę Techniczną nr AT/18-2009-0042-00 wydaną przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach oraz Atest Higieniczny nr HK/W/0423/01/2009 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Krzysztof Szerszeń

Koordynator ds. Badań i Rozwoju Produktów Geotechnicznych
Tel.: 
77 777 94 15, +48 607260086